RDIT 2018

Výzkum a vývoj zaujímá stěžejní roli při formulování nových znalostí, vzniku nových produktů a technologických postupů. Nezbytností je souběžná tvorba týmů, kde dochází k rychlé výměně informací o řešené problematice.

Z těchto důvodů je pořádán již šestý ročník odborného semináře RDIT 2018 - Research,  Development and  Innovation in Transport.

Jeho hlavním tématem je představení nových řešení v oblasti zajištění bezpečné, plynulé, ekologické a ekonomické dopravy. Se svými příspěvky se představí významní představitelé komerční, akademické i výzkumné sféry.

Hlavní témata­:

  • plánování dopravních spojení v území,
  • konstrukce dopravních staveb (pozemní komunikace, konstrukce kolejové,
    letecké a vodní dopravy),
  • řízení a organizace dopravy,
  • bezpečnost dopravy.

Akce se koná pod záštitou České silniční společnosti a je zařazena do přehledu akreditovaných vzdělávacích programů pro členy ČKAIT – 1b. Zásadní příspěvky budou publikovány v odborném periodiku Silnice Železnice.

Organizátory jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - oblastní kancelář Ostrava, VŠB-TU Ostrava Fakulta stavební. Mediálním partnerem je odborné periodikum Silnice Železnice.

Seminář proběhne v Ostravě na Fakultě stavební, VŠB - TU Ostrava dne 1.11.2018

Těšíme se na Vaší účast
Miloslav Řezáč

a organizační tým odborného semináře RDIT