Vědecký výbor 

 

doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná Fakulta

Ing. Tibor Schlosser, CSc, Stavebná fakulta STU v Bratislave

doc. Ing. Ján Mandula, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

prof. PhD, DSc . Antoni Szydło, prof. Titular, Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering

Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Ing. Jan Petrů, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební