RDIT 2018

Odborný seminář RDIT 2018 je zařazen do systému celoživotního vzdělávání
členů ČKAIT -1b.

Přihláška ke stažení - zde

Závaznou přihlášku zasílejte na emailovou adresu:         denisa.cihlarova@vsb.cz

Na jednu přihlášku je možné přihlásit více osob.

Způsob úhrady:

Účastnický poplatek:     300 Kč (včetně DPH)  –  pro členy ČKAIT (po slevě)

                                      500 Kč (včetně DPH) – ostatní účastníci

                                    1000 Kč (včetně DPH) – prezentace firem          

Účastnický poplatek uhraďte převodem na účet nejpozději do 22. 10. 2018.                              

                                    Platba CZ
                                    Číslo účtu:              127089559/0300
                                    SWIFT:                   CEKOCZPP
                                    IBAN:                     CZ23 0300 0000 0001 2708 9559
                                    Variabilní symbol:   2271803

                                    Platba EUR
                                    Číslo účtu:              1017371603/0300
                                    BIC:                        CEKOCZPP
                                    IBAN:                      CZ37 0300 0000 0010 1737 1603
                                    Variabilní symbol:   2271803

                                   Do poznámek uveďte jméno firmy, či Vaše jméno.

Storno:
V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Při neúčasti se poplatek nevrací.

Firemní prezentace: 
Formou prospektů, panelů (posterů) v areálu Fakulty stavební, Vyskoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Uzávěrka přihlášek je 22. 10. 2018