Seminář se bude konat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, Fakultě stavební.

Adresa:

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební - FAST
Ludvíka Podéště 1875/17
708 33 Ostrava-Poruba
ČESKÁ REPUBLIKA